Dường Như

Dường như đã có một lầnTrong tiềm thức đó mình cần đến nhauDường như chẳng phải lần đầuVà dường như cũng đã lâu lắm rồi...