Author: Huynh Minh Quang

6

Rạp Hát ở Thủ Đức xưa

Rạp Đại Lợi & Rạp Việt Nam ( nguồn Hai Do )

4

Quê hương & Nỗi nhớ (P2)

…. Sông lở bồi bên cánh võng ầu ơ nghe tiếng Mẹ ru níu ngày thơ bé con nước lớn nước ròng lặng lẽ Mẹ...

17

Quê hương & Nỗi nhớ [ Phần 2 ]

  …..Trường xưa cổng khép đã lâu lẽ loi ta đứng lòng sầu nặng mang phượng hồng nở báo hè sang áo xưa mất dấu...

Quê hương & Nỗi nhớ ( xuống phần nội dung bài nó o hiện chữ ra ???) 5

Quê hương & Nỗi nhớ ( xuống phần nội dung bài nó o hiện chữ ra ???)

Cách dễ nhất là em copy & paste, cả chữ lẫn hình !! thử đi Quang Bảo Long March 10 at 1:26 AM trầy trật...

7

Minh Quang K9 Chào Sân

Em là Minh Quang K9- kính chào và chúc vui HĐTMs THTĐ Posted by Quang Bảo Long on Wednesday, July 18, 2018