Category: Phiếm

1

Mối Tình Mỹ Thái

Trong chuyến viếng thăm  Thai Lan từ  18 đến19 tháng 11 năm 2012, TT Obama và nữ Thủ Tướng Thái Yingluck Shinawatra đã có một giai...

0

Thương Hiệu

Thời buổi bây giờ làm ăn cái gì, bất cứ nghề ngỗng nào cũng cần xây dựng một Thương Hiệu ! Không chỉ có Sàn...

3

Nhiệm vụ bất khả thi của Thiên Lôi*

Có chuyện như vầy: Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi xuống trần thế và dặn dò hễ thấy ai quậy thì búa cho mỗi người một...