Author: Admin-WP

0

Thông báo số 08 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                     THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB008 Ngày 10/6/2021   Thưa thầy cô Cùng các bạn Trong thông báo số 07 đã gởi đi ngày 10/01/2021....

0

Bài thơ Hỏi Ngã

Dấu hỏi dấu ngã muốn điên Đọc rồi mới thấy một thiên tuyệt vời TIẾNG VIỆT TA… HAY THẬT….! MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười. CỦ quả dành để...

0

Thông báo số 07 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                     THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB007 Ngày 10/01/2021 Thưa thầy cô Thưa các bạn – Diễn Đàn THTĐ – HĐ – NHH của chúng...

0

Thông báo số 06 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                   THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB006 Ngày 29/11/2020 Thân gởi các bạn trong Diễn Đàn      Ban Đại Diện một  lần nữa xin nhắc lại...

0

Thông báo số 04 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                                           THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB004 Ngày 5/9/2020 Thân gởi các bạn trong Diễn Đàn Thống nhất với đề nghị của anh Chiểu: tạm ngưng...

0

Thông báo số 03 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                                           THÔNG BÁO Ban Đại Diện/TB003 Ngày 26/3/2020 Ban Đại Diện nhận thấy, dạo gần đây DĐ nhận một số bài nói về đại dịch...