Category: Thơ sáng tác

3

VN Lịch sử trường thi – Phần 27

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Tập 27 Bài nầy mô tả sơ lược công lao của các nhà cách mạng trong thời kỳ...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 22

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 22 Các bạn thân mến, Trong bài Lịch sử VN 21, có một chi tiết mà tôi...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 20

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 20 Các bạn thân mến, Giang sơn của chúng ta được như ngày nay là nhờ có...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 19

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 19 Các bạn thân mến, Công việc tôi đang làm thì khá nặng nhọc đối với tuổi...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 17

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 17 Đọc lịch sử thú vị hơn đọc tiểu thuyết ở chỗ những điều mình đọc có...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 7

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – PHẦN 7 Các bạn thân mến, Ba đời Ngô, Đinh và Tiền Lê rất ngắn. – Nhà Ngô...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 9

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – PHẦN 9 Các bạn thân mến, Trong phần 2 của lịch sử nhà Lý, có sự kiện rất...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 10

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI -PHẦN 10 Các bạn thân mến, Ở một bài trước, tôi có nói đến công và tội của thái...

2

VN Lịch sử trường thi – Phần 2

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – PHẦN 2 Các bạn thân mến, Hôm nay tôi gởi đến các bạn phần thứ hai vừa mới...

17

Quê hương & Nỗi nhớ [ Phần 2 ]

  …..Trường xưa cổng khép đã lâu lẽ loi ta đứng lòng sầu nặng mang phượng hồng nở báo hè sang áo xưa mất dấu...