Category: Thơ Sưu Tầm

Những bài thơ hay được sưu tầm và lưu trữ

0

Mai tôi đi …

Mai tôi đi…chẳng có gì quan trọng, Lẽ thường tình, như lá rụng công viên, Như hoa rơi trước gió ở bên thềm, Chuyện bé...