Ý Nghĩa Thiền Của Hoa Sen

Ý NGHĨA THIỀN CỦA HOA SEN Lê Tấn Tài   Hoa sen, tên khoa học Nelumbo Nucifera, là một loại hoa mọc từ rễ củ...