Thông báo số 08 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                     THÔNG BÁO

Ban Đại Diện/TB008

Ngày 10/6/2021

 

Thưa thầy cô

Cùng các bạn

Trong thông báo số 07 đã gởi đi ngày 10/01/2021. Diễn Đàn II sẽ tạm đóng cửa đến ngày 10/6/2021.

Do sự biến động của thế giới về dịch bệnh cũng như tình hình chính trị vẫn còn sôi động.

Hôm nay, sau khi hội ý trong BĐD của Diễn Đàn THTĐ-HĐ-NHH.

Ban Đại diện  xin thông báo.

– Diễn đàn II sẽ tiếp tục đóng cửa trong thời gian tới.

– Cám ơn thầy cô và các bạn thành viên trong DĐ đã cùng nhau đóng góp bài vở cho Diễn Đàn II thời gian vừa qua. Chúc thầy cô và các bạn luôn vui khỏe

Ban Đại diện 

– Ngô Định Châu

– Trần Ngọc Anh

You may also like...

Leave a Reply