Category: Tin Buồn

Tin buồn nội bộ, Đám Ma, Cáo Phó .

0

Nguyễn Văn Chung, K4 THTĐ vừa mất

Kính gởi DĐ Ngọc Anh vừa nhận được tin của chị Liên Minh thông báo việc anh Nguyễn Văn Chung, cựu HS k4 THTĐ vừa...