Category: Thơ sáng Tác

Thơ sáng tác bởi thành viên

3

Ngày Tháng Thân Thương…

Buổi học cuối cùng, mình chia tay Chúc nhau, mỗi đứa một tương lai Đời trôi vô tận? Ai nào biết ! Tạm biệt sân...

0

Một chút mong chờ…

Đợi chờ tín hiệu vui Nhưng chẳng biết bao giờ  Ước mơ thành hiện thực!

2

Một chút ấm áp…

Mùa này hơi khan hiếm Ấm áp chính là đây Lần sau hơn thế nữa…!

2

Thể thơ Haiku của Nhật Bản

….Thơ haiku có một cấu trúc nghệ thuật đặc sắc. Một bài thơ haiku rất ngắn gồm 17 âm tiết và được xếp 3 dòng theo thứ tự...

7

Lưu Bút

Môn thi cuối học kỳ xong  Cũng vào mùa phượng nở hồng cánh hoa  Mùa hè ba tháng sắp xa Chuyền nhau Lưu Bút món...

2

VN Lịch sử trường thi – Phần 28 HẾT

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 28 Hết Bài 28 cuối cùng nầy tiếp tục mô tả sơ lược công lao của các...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 26

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 26 Thời kỳ Pháp thuộc là giai đoạn cuối cùng của tác phẩm Việt Nam Lịch Sử...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 25

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 25 Triều đại Tự Đức rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam . Tự Đức...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 24

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 24 Bài nầy mô tả sơ lược ba triều vua Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị....