Category: Thơ Sáng Tác

Thơ sáng tác bởi thành viên

0

Xin Tạ ơn

Xin tạ ơn những trái tim ấm áp Đã hy sinh đến cạn kiệt sức người Dịch Covid bùng nhiễm khắp nơi nơi Cả thế...

0

Buồn Làm Sao !

Buồn làm sao !! Trầm ngâm ôm nhánh cây già Mặt buồn rười  rượị  như là …chó hoang ! Còn vài hôm nữa xuân sang...

2

Tình Nhớ

Nhớ ngày xưa đôi ta cùng chung lớp, Gặp hằng ngày, em chớp mắt làm ngơ . Anh ngắm em trong suốt cả mấy giờ...