Tagged: Lịch Sử

0

Bài Thi Trạng Nguyên: Kiệt Tác Trị Quốc, Chống Tham Nhũng, Chấn Hưng Giáo Dục

 04/10/2018 22:26 Kỳ thi Đình năm 1472 có một bài thi được xem là kiệt tác, không chỉ giúp người làm bài thi này đỗ...

2

VN Lịch sử trường thi – Phần 28 HẾT

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 28 Hết Bài 28 cuối cùng nầy tiếp tục mô tả sơ lược công lao của các...

3

VN Lịch sử trường thi – Phần 27

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Tập 27 Bài nầy mô tả sơ lược công lao của các nhà cách mạng trong thời kỳ...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 26

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 26 Thời kỳ Pháp thuộc là giai đoạn cuối cùng của tác phẩm Việt Nam Lịch Sử...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 25

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 25 Triều đại Tự Đức rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam . Tự Đức...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 24

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 24 Bài nầy mô tả sơ lược ba triều vua Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị....

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 23

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 23 Các bạn thân mến, Với bài 23 nầy thì Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca kết...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 22

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 22 Các bạn thân mến, Trong bài Lịch sử VN 21, có một chi tiết mà tôi...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 21

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 21 Đối hậu thế, khi đọc phần thứ nhất (bảo vệ biên cương phía bắc), ý nghĩ...