Category: Lịch Sử

0

Chợ Thủ Đức của ông Tiền hiền

Người dân cố cựu sống ở Thủ Đức không gọi người có công lập nên chợ là ông Thủ Đức mà kính trọng gọi là...

2

Đi tìm gốc gác Lý Toét, Xã Xệ

Phạm Thảo Nguyen Họa sĩ Đông Sơn vẽ ra Lý Toét vào đầu thập niên 1930, và tờ báo đầu tiên đăng tranh Lý Toét,...

0

Bài Thi Trạng Nguyên: Kiệt Tác Trị Quốc, Chống Tham Nhũng, Chấn Hưng Giáo Dục

 04/10/2018 22:26 Kỳ thi Đình năm 1472 có một bài thi được xem là kiệt tác, không chỉ giúp người làm bài thi này đỗ...

2

VN Lịch sử trường thi – Phần 28 HẾT

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 28 Hết Bài 28 cuối cùng nầy tiếp tục mô tả sơ lược công lao của các...

3

VN Lịch sử trường thi – Phần 27

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Tập 27 Bài nầy mô tả sơ lược công lao của các nhà cách mạng trong thời kỳ...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 26

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 26 Thời kỳ Pháp thuộc là giai đoạn cuối cùng của tác phẩm Việt Nam Lịch Sử...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 25

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 25 Triều đại Tự Đức rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam . Tự Đức...

0

VN Lịch sử trường thi – Phần 24

VIỆT NAM LỊCH SỬ TRƯỜNG THI – Phần 24 Bài nầy mô tả sơ lược ba triều vua Gia Long, Minh Mạng và Thiệu Trị....