Bộ tranh vẽ cuộc sống người Việt vào thập niên 1930

 

Bộ tranh vẽ cuộc sống người Việt vào thập niên 1930

 

Bộ Chuyên Khảo Bằng Tranh Vẽ Về Đông Dương (Monographie Dessinée De L’Indochine) Là Một Series Đồ Sộ Gồm 520 Bức Vẽ Bằng Bút Chì, In Li-Tô Và Phần Lớn Đều Tô Màu. Nội Dung Tranh Mô Tả Phong Cảnh, Cách Sinh Sống Của Người Việt Vào Khoảng Đầu Thập Niên 1930. Nói Chính Xác Thì Có 4 Bộ Về Xứ Bắc, 1 Bộ Về Miền Trung, 6 Bộ Về Miền Nam Và 2 Bộ Về Cao Miên Và Ai Lao. Tranh vẽ theo sự gợi ý của ông Jules Gustave Besson, Chánh Thanh tra các Trường Mỹ thuật và Mỹ nghệ ở miền Nam và cũng là Hiệu trưởng của Trường Mỹ thuật Gia Định đến hơn 10 năm. 

 

Học sinh của trường Vẽ Gia Định đã tham gia đông đảo để thực hiện chương trình này, tác phẩm của họ đã được Hội Ấn nghiệp và Trang Trí tập họp lại và in thành “Vựng tập về Thương mại, Văn hóa, Lãnh thổ, và Con người đất Gia Định”. Sách do Nhà xuất bản Paul Geuthner in theo các bản vẽ đã thực hiện trong các năm 1935-1938-1943.

6

10

17

21

25

30

36

40

50

60

65

Trích từ email của Ngô Định Châu K2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VoChieu K1

K1

You may also like...

Leave a Reply