Tagged: Thơ Haiku

0

Một chút mong chờ…

Đợi chờ tín hiệu vui Nhưng chẳng biết bao giờ  Ước mơ thành hiện thực!

2

Một chút ấm áp…

Mùa này hơi khan hiếm Ấm áp chính là đây Lần sau hơn thế nữa…!

2

Thể thơ Haiku của Nhật Bản

….Thơ haiku có một cấu trúc nghệ thuật đặc sắc. Một bài thơ haiku rất ngắn gồm 17 âm tiết và được xếp 3 dòng theo thứ tự...