Các thay đổi đang diễn ra nhanh chóng

Các thay đổi đang diễn ra nhanh chóng. Cửa hàng sửa chữa ô tô sẽ biến mất. Một động cơ xăng có 20.000 bộ phận...