Category: Kiến Thức

Trao đổi Kiến Thức thường thức, khoa học, đời sống

0

Bài thơ Hỏi Ngã

Dấu hỏi dấu ngã muốn điên Đọc rồi mới thấy một thiên tuyệt vời TIẾNG VIỆT TA… HAY THẬT….! MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười. CỦ quả dành để...