Hò chèo ghe

HÒ CHÈO GHE Lê Tấn Tài Hò là một trong những dạng âm nhạc dân gian phổ biến ở miền Nam, đã được truyền bá...