Thông báo số 04 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                                           THÔNG BÁO

Ban Đại Diện/TB004

Ngày 5/9/2020

Thân gởi các bạn trong Diễn Đàn

Thống nhất với đề nghị của anh Chiểu: tạm ngưng gửi bài liên quan đến chính trị lên DĐ cho hết tháng 11/2020.

Ban Đại Diện nhận thấy cần nhắc lại những điều sau:

  1. Lưu ý tất cả thành viên, những bài có liên quan đề tài chính trị, bàn luận chính trị chỉ gởi DUY NHẤT trên DĐ 2 theo quy định từ trước.
  2. Ban Đại Diện mong muốn sẽ không phải nhắc nhở thành viên nào vì phạm những quy định của DĐ. Và cũng xin quý vị lưu ý TUYỆT ĐỐI KHÔNG GỬI NHỮNG BÀI MANG NỘI DUNG TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP TỚI VẤN ĐỀ TÔN GIÁO ở cả 2 DĐ.
  3. Ban Đại Diện và tất cả thành viên sẽ cùng theo dõi những bài trên DD1, sẵn sàng phát hiện những vi phạm qui định trên DĐ1 để tạo AN BÌNH  cho các thành viên Diễn Đàn.

Ban Đại Diện

–       Ngô Định Châu K2

–       Trần Ngọc Anh K8

Thân mến

Trần Ngọc Anh

You may also like...

Leave a Reply