Clip vui THTĐ

Đây là những hình ảnh cũ của các thành viên THTĐ

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

1 Response

  1. Tri Nguyen says:

    Những hình ảnh cũ này thật là quý, gợi nhớ lại về nhiều kỷ niệm xưa.

    Cảm ơn Ngọc Anh.

Leave a Reply