Category: SlideShow Sáng Tác

0

Le vieux docteur

Gửi đến các bạn một câu chuyện vui vui . Bán chánh bằng tiếng Pháp. Le vieux docteur

5

Đôi Chân Trần

Tôi muốn quên đi tháng với ngày, đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Ôi thời gian hãy quên đi đôi...

4

Cô Đơn

Mùa đông sắp tàn, nhưng giá lạnh và nỗi buồn heo hút còn vương vấn, khiến mỗi người trong giây phút nào đó đều cảm...