Thiền trong thơ Phạm Thiên Thư

THIỀN TRONG THƠ PHẠM THIÊN THƯ Lê Tấn Tài Nhà thơ Phạm Thiên Thư đã từng 9 năm sống đời tu sĩ với pháp danh...