Audio Truyện – Quán Gò Đi Lên – Nguyễn Nhật Ánh

Người đọc: Mai Khanh Quán Đo Đo nằm trên đường Nguyễn Hữu Cầu, kế chợ Tân Định, bề ngang bốn mét, bề sâu mười sáu...