Thông báo số 07 – BĐD

DĐ THTĐ-HĐ-NHH                     THÔNG BÁO

Ban Đại Diện/TB007

Ngày 10/01/2021

Thưa thầy cô

Thưa các bạn

– Diễn Đàn THTĐ – HĐ – NHH của chúng ta có hai eGroups 1 và 2. Tạm gọi là DĐ1 và DĐ2.

– Vì nhiều vấn đề rất khó gạn lọc hay tách rời chính trị nên DĐ 2 được thành lập năm 2014 với mục đích để mọi người có thể nói về mọi đề tài, các thành viên được tự do gửi bài, trao đổi ý kiến trên tinh thần hòa nhã và trong sự tương kính.

– Tiếc rằng thời gian qua, DĐ 2 đã vài lần xảy ra xáo trộn do các thành viên vi phạm Nội Qui.

– Để tránh gây phiền nhiễu cho đa số thành viên của DĐ, BĐD sau khi bàn bạc đã quyết định tạm đóng cửa DĐ2 trong 6 tháng.

– BĐD có nhiệm vụ bảo vệ trật tự cho DĐ đến ngày mãn nhiệm.

– Đề nghị những người cùng quan điểm nên lập ra một groups riêng để trao đổi với nhau.

– DĐ1 còn lại chỉ thuần túy nói về tình Thầy Trò, đồng môn, tuyệt đối không để những Email cố tình hay vô tình tuyên truyền, chỉ trích nhau.

– Nếu ai vi phạm sau khi được nhắc nhở, người đó sẽ bị block.

– Đây là biện pháp để tạo ổn định cho DĐ.

Ban Đại Diện

–         Ngô Định Châu

–         Trần Ngọc Anh

You may also like...

Leave a Reply