Tagged: pvv

0

Hải Đường Dương Quý Phi

« Hải đường thụy vị túc đa » là câu mà vua Đường Minh Hoàng, thời nhà Đường, đã nói với nàng Dương Quý Phi. Nàng Dương ...