Chúc Xuân Diễn Đàn – Video

Phần 1

 

Phần 2

You may also like...

2 Responses

  1. Kim Hường says:

    Cảm ơn quý vị trong BBT…VCH,Trí Nguyễn, Phương Lan & Ngọc Anh đã thực hiện Video Chúc Xuân Diễn Đàn với hình ảnh đẹp, nhạc nền hay…! Thật là 1 món quà Xuân đầy ý nghĩa Mừng năm mới 2020!
    (Riêng thanks N Anh đã chọn cho 1 tấm hình hồi nẳm được N Anh photoshop …hi hi!)

  1. January 2, 2020

    […] có dung lượng cao. 3. Hạn chót là ngày 15 tháng 12 năm 2019 Kính thưa Thày Cô; Slide Show “Chúc Xuân Diễn Đàn” sẽ là một nhịp cầu để Thày trò giao lưu  cùng giữ gìn một phong tục của […]

Leave a Reply