Author: Tri Nguyen

0

Hình xưa

Hình do anh Ngô Định Châu gửi   Cô Ngọc Dung đội nón mang kính mát   Thầy Đoàn trọng Bào   Thầy Lương bìa...

2

Ảnh Đẹp

(Nhiếp Ảnh: Vũ Công Hiển) A 96-Year Old Fisherman Hình chụp ông già 96 tuổi thắng huy chương vàng của PSA (Photographic Society of America)....