Category: Thơ

0

Bài thơ Hỏi Ngã

Dấu hỏi dấu ngã muốn điên Đọc rồi mới thấy một thiên tuyệt vời TIẾNG VIỆT TA… HAY THẬT….! MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười. CỦ quả dành để...

0

Lên sáu

Đây là bài thơ giáo khoa do TẢN ĐÀ làm cho trẻ em lên sáu tuổi, viết năm 1919. Bài thơ đã 100 năm tròn,...

0

Buồn Làm Sao !

Buồn làm sao !! Trầm ngâm ôm nhánh cây già Mặt buồn rười  rượị  như là …chó hoang ! Còn vài hôm nữa xuân sang...

2

Tình Nhớ

Nhớ ngày xưa đôi ta cùng chung lớp, Gặp hằng ngày, em chớp mắt làm ngơ . Anh ngắm em trong suốt cả mấy giờ...