Category: Ngôn Ngữ

0

Bài thơ Hỏi Ngã

Dấu hỏi dấu ngã muốn điên Đọc rồi mới thấy một thiên tuyệt vời TIẾNG VIỆT TA… HAY THẬT….! MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười. CỦ quả dành để...