Category: Hướng Dẫn

8

Ghi danh thành viên Website THTĐ

Các thành viên có thể tự ghi danh mình vào Website theo trình tự sau: 1/ Bấm vào link:  https://www.trunghocthuduc.com/wp-login.php 2/ Sau khi bấm vào...

1

Tìm lại hình ở Photobucket

Bạn không lưu hình vào máy. Bạn phó thác hết cho Photobucket giữ. Trong GTĐ cũ, chúng ta có link đến một số hình ảnh...

5

Cách Post bài lên trang Web THTĐ

A/ Post bài Các anh chị, các bạn làm lần lượt làm như sau: 1/ Log in 2/ Bấm vào tab New, sau đó chọn...

4

Hướng dẫn làm Proxy

Đối với các thành viên trong nước, nếu bị cản không vào thằng được, thì hãy vào trang proxy sau đây:   https://www.free-proxy.com/     Xem hình dưới...