Thương Ca Mùa Hạ

( Trao về tất cả các bạn 4P2)

Gượng cười nhìn bạn bước đi,
Sau lời nhắn nhủ ” ta còn gặp nhau ”
Tái tê nhìn phượng trên đầu
Ve kêu nức nở gợi sầu cho ta
Cố nhân lưu bút còn đây
Bao trang giấy trắng góp đầy mực xanh
Ghi vào hết cả mối tình
Của đời bạn hữu mà mình nhớ nhau
Xem từng trang chữ âu sầu
Dư âm nhắc nhở sớm vui ngày nào
Ngoài sân phượng nở đang chờ
Bao nhiêu cánh phượng , bấy lời đớn đau
Bấy lời ngậm đắng nuốt sầu
Nhìn màu hoa phượng , ôi màu chia ly!

Nguyễn Thiện Chí, K4
Ngày 15 tháng 4 năm 1969

You may also like...

Leave a Reply