Buồn Làm Sao !

Buồn làm sao !!
Trầm ngâm ôm nhánh cây già
Mặt buồn rười  rượị  như là …chó hoang !
Còn vài hôm nữa xuân sang
Quê người chỉ thầy võ vàng mùa Đông !
                      &
Mai vàng, bánh trái cũng không
Nhớ về quê mẹ trong lòng xót xa
Phải chăng mình cũng đã già ?
Chuyện xưa thì nhớ, chuyện qua …quên rồi !!
                      &
Hôm trước có người hỏi tôi
Sao toàn thấy nhắc chuyện thời xa xưa ?
Người ơi ngày tháng bây giờ
Chạy theo cái máy còn mơ chỗ nào ?
Buồn làm sao !!
1/17//2020
VoChieu
– Cảm tác từ tấm hình do Thày Dũng post lên Diễn Đàn, lúc đầu tính làm thơ vui, ai dè nhìn ra ngoài trời thầy cảnh mùa đông ảm đạm quá nên ….buồn làm sao !
Xin lỗi nếu bạn đã bị
Nỗi buồn virus lây qua !
Nếu thế, bạn cũng nhớ nhà như tôi !

VoChieu K1

K1

You may also like...

Leave a Reply