Thông Báo số 4: Giới thiệu liên danh ứng cử Ban Đại Diện DĐ THTĐ-HĐ-NHH

BVĐ-TCBC/TB04
Kính thưa quí Thành viên DĐ THTĐ -HĐ -NHH
Theo lịch trình, chúng ta đang ở thời điểm
B- 15/7/16-10/8/16

BVĐ-TCBC hân hạnh giới thiệu cùng quí Thầy Cô và quí Đồng môn trong DĐ THTĐ-HĐ-NHH liên danh ứng cử Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2 năm:

Trần Tuấn Kiệt/Khóa 11-Trưởng Ban
Trần Ngọc Anh/Khóa 8-Phó Ban
Để hiểu rõ về đường lối làm việc và cách ứng xử của liên danh này sau khi đắc cử, kính mời quí thầy cô và quí bạn có những câu hỏi gì xin gửi về cho BVĐ-TCBC email:
banbaucuthtd@gmail.com

Trân trọng kính chào
BVĐ-TCBC

Đính kèm thư ứng cử của liên danh Trần Tuấn Kiệt-Trần Ngọc Anh
===============

Subject: Thư ứng cử BĐD DĐ

 Ban VĐBC kính mến,

Tối nay là đêm trước hạn chót để ứng cử Ban Đại Diện Diễn Đàn THTD-HD-NHH (BĐD). Chị Ngọc Anh, K8, và Kiệt, K11, được biết là BVĐ BC vẫn chưa nhận được một liên danh ứng cử BĐD. Hai chị em Ngọc Anh-Kiệt vừa bàn với nhau và đồng thuận sẽ tình nguyện tiếp tục phục vụ cộng đồng thành viên DĐ gồm quý thầy cô và các anh chị em cựu học sinh của trường chúng ta trong tình trạng hoàn toàn thiếu vắng những liên danh ứng cử khác.

Ngọc Anh-Kiệt rất ngại và muốn tránh việc trở thành liên danh ứng cử BĐD duy nhất, như để lập lại “trò hề bầu cử” như trong lịch sử VNCH, nhưng chúng em tự cân nhắc và lựa chọn một việc nặng tình hơn. Đó là đỡ gánh quan tâm của BVĐ BC và Thầy Tài bằng cách đáp ứng cần thiết với tình huống hiện tại.

Chúng em cũng đồng lòng nhận ra rằng tình nguyện làm thành viên của BĐD là một điều nhỏ để đền đáp phần nào công lao dạy dỗ của quý thầy cô và tình đồng môn của các anh chị em cựu học sinh; chúng em thể hiện qua việc góp phần duy trì một chốn ảo vui và thoải mái cho đa số thành viên DĐ. Biết trước nhiệm vụ của BĐD sẽ có nhiều thử thách, Ngọc Anh-Kiệt chỉ có thể hứa là, nếu thắng cử, chúng em sẽ làm hết sức mình để giữ tinh thần tôn sư trọng đạo và tinh thần đoàn kết giữa các anh chị em đồng môn. Hơn nữa, nếu thắng cử, Ngọc Anh-Kiệt cũng kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ từ quý thầy cô và tất cả thành viên cho một DĐ ổn định và tạo môi trường phát triển DĐ.

Công việc tình nguyện trên sẽ đi theo chiều hướng hoán chuyển Ngọc Anh-Kiệt từ Ban Điều Hành DĐ Lâm Thời – do Thầy Tài sáng lập để giúp Thầy – sang một Ban Đại Diện DĐ – sẽ được bầu ra theo đúng luật từ BVĐ BC là đa số phiếu thuận. Nhiệm kỳ của BĐD sẽ là 2 năm.

Trong trường hợp Ngọc Anh-Kiệt không nhận được đa số phiếu như đúng luật, Ban Điều Hành Lâm Thời sẽ kéo dài nhiệm kỳ thêm mỗi 3 tháng cho đến khi DĐ có thể bầu ra một BĐD theo đúng luật định.

Tỏ lòng biết ơn đến BVĐ BC, các nguyên thành viên BĐHLT, và quý thầy Cố Vấn.

Trân trọng,

Trần Ngọc Anh, K8 – Trần Tuấn Kiệt, K11 đồng ký.

You may also like...

Leave a Reply