Category: Ảnh Đẹp

2

Ảnh Đẹp

(Nhiếp Ảnh: Vũ Công Hiển) A 96-Year Old Fisherman Hình chụp ông già 96 tuổi thắng huy chương vàng của PSA (Photographic Society of America)....