Tranh của họa sĩ Việt Nam bán rất cao giá

Trích từ email của GS Vương Đằng

1. Mẹ và Con (Mai Trung Thứ)

Mai Trung Thứ (1906-1980), tốt nghiệp khóa đầu tiên Trướng Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương
Bán giá 103,442 USD hồi tháng 5.2012

 

2. Trong vườn (In the Garden) của Nguyễn Gia Trí.

    Bộ ba sơn mài (121.5 x 171 cm) của họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 – 1993)

 

Larasati bán với giá: 99.372 USD

 

3. Chim  (Lê Phổ)

Lê Phổ (1907-2001), sang Pháp ở luôn từ năm 1937. Tốt nghiệp khóa đầu tiên Trướng Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương

 

Christie’s bán với giá: $80,964 USD

 

4. Mẹ và Con (1940)

Bột màu, mực trên lụa (53x64cm) của họa sĩ Mai Trung Thứ

 

Christie’s bán với g: 61,533 USD

 

5. Cô gái bên cửa sổ (1941) của họa sĩ Mai Trung Thứ

 

Christie’s bán với g: 51,817 USD

 

6. Đọc Sách (1964) của họa sĩ Mai Trung Thứ

Bột màu trên lụa

 

Christie’s bán với g: 42,101 USD
T. V. Phê sưu tập
(Tài liệu tham khảo: christies.com)

VoChieu K1

K1

You may also like...

1 Response

  1. VoChieu K1 says:

    Đa số tranh ảnh chỉ có giá sau khi Họa Sĩ đó đã chết !
    Đơn giản vì:
    – Những tranh của họa sĩ đó không còn nữa
    – Chủ nhân hiện tại của những bức tranh là nhưng người giàu 🙂

Leave a Reply