Một chút ấm áp…

Mùa này hơi khan hiếm

Ấm áp chính là đây

Lần sau hơn thế nữa…!

Kim Hường

K4

You may also like...

2 Responses

  1. Đã đọc được thơ Haiku chị Kim Hường viết rồi. Hay quá.
    Với PL,loại thơ nầy rất khó viết ,chỉ có 3 hàng, mà phải diễn đạt trọn ý. Chờ hôm nào đẹp trời, PLsẽ xóa đi, xóa lại viết thử.

    • Kim Hường says:

      Cứ nghĩ nó đơn giản thôi P Lan ơi hi hi …học trò lớn tuổi tập làm thơ Haiku mà..!.Thanks P Lan có cảm tình nên khen …,mình nghĩ triết lý sâu xa gì tính sau, giờ thấy bố cục giản dị, không câu nệ vần điệu nên cứ làm thơ đóng góp cho vui…! Mọi người chờ thưởng thức thơ Haiku của P Lan đó nhoa!

Leave a Reply