Một chút mong chờ…

Đợi chờ tín hiệu vui

Nhưng chẳng biết bao giờ 

Ước mơ thành hiện thực!

Kim Hường

K4

You may also like...

Leave a Reply