Thày Đăng

Thấy của tôi, ông Giáo hiền, hiền lắm
Tình thương yêu luôn sẵn tặng cho trò

Đưa qua sông tận tụy những chuyến đò

Ơn dạy dỗ, học trò luôn sâu khắc

Trường vẫn đó nhưng Thày giờ đã khuất
Bến sông xưa, nay vắng bóng con đò
Khách qua sông, bao thế hệ, học trò
Lòng yêu kính về Thày luôn vẫn mãi …
Phương Lan

You may also like...

1 Response

  1. VoChieu says:

    Mới đây mà đã 2 năm,

Leave a Reply