Author: Phuong Lan K8

3

Ngày Tháng Thân Thương…

Buổi học cuối cùng, mình chia tay Chúc nhau, mỗi đứa một tương lai Đời trôi vô tận? Ai nào biết ! Tạm biệt sân...

7

Lưu Bút

Môn thi cuối học kỳ xong  Cũng vào mùa phượng nở hồng cánh hoa  Mùa hè ba tháng sắp xa Chuyền nhau Lưu Bút món...

4

Hồi Đó…

Hồi đó mỗi lần chuông học tan Sách vở trên tay xếp vội vàng Góc hành lang lớp anh chờ đó Chờ áo trắng bay...

12

Chiều Không Hẹn

Chiều không hẹn Chiều không hẹn anh về thăm trường cũ Cơn mưa chiều rơi vội ướt hàng cây Lời Cô Thầy, tiếng bạn gọi...

1

Cảm Ơn

CẢM ƠN Cảm ơn huynh Một (k1) Vô Chiêu Huynh Tư (k4) Trí Nguyễn, thật nhiều, nhiều nha Hai huynh chăm sóc vườn nhà Cây...

2

Ngu Ngơ

     

7

Năm Xưa

 Năm xưa mình học chung trường Những tà áo trắng dễ thương tóc dài Tan trường dung dẻ trong tay Chuyền nhau đọc vội thư...

11

Những Vần Thơ Ngu Ngơ

Năm xưa, chàng rất ngu ngơ  Vời trông áo trắng, thẩn thờ theo sau  Ấp a ấp úng mãi câu  Nh….a..à cô có phải bên...

1

Thày Đăng

Thấy của tôi, ông Giáo hiền, hiền lắm Tình thương yêu luôn sẵn tặng cho trò Đưa qua sông tận tụy những chuyến đò Ơn dạy dỗ, học trò luôn sâu khắc...