Xin Tạ ơn

Xin tạ ơn những trái tim ấm áp
Đã hy sinh đến cạn kiệt sức người
Dịch Covid bùng nhiễm khắp nơi nơi
Cả thế giới biển trời rưng nước mắt
Xin tạ ơn đội áo xanh, áo trắng
Cận hiểm nguy, chiến đấu với kinh hoàng
Xin tạ ơn tất cả tấm lòng vàng
Chung tay góp, sẻ chia nhiều bất hạnh
Xin tạ ơn lời cầu xin thành khẩn
Đến bệnh nhân bên bờ vực sống còn
Xin ơn trên phù hộ cứu chúng con
Cứu trái đất, bầu trời tươi sức sống
Xin tạ ơn những nhân tài khoa học
Kết quả mong bên ống nghiệm bình cầu
Dịch Covid rồi sẽ …sẽ qua mau
Cả thế giới , mọi người xin cảm tạ…

 

Phương Lan

Tháng 5-2020

 

You may also like...

Leave a Reply