Nhớ

Tôi trở lại trường xưa

Không gặp mùa phượng nở

Những kỷ niệm ùa về

Lòng như trang giấy mở

 

Nhớ Thầy Cô, trường lớp

Nhớ bạn bè thân quen

Nhớ một ánh mắt hiền

 Giờ đã xa, xa lắm

 

Chiều nay mưa rơi rơi

Chiếc lá bàng bay vội

Chạnh lòng trong mưa bụi

Cố nhân ơi cố nhân

Thuật Hoài Khóa 8

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

Leave a Reply