Một chút mong chờ…

Đợi chờ tín hiệu vui Nhưng chẳng biết bao giờ  Ước mơ thành hiện thực!