LÀM NGƯỜI CON THỦ ĐỨC

LÀM NGƯỜI CON THỦ ĐỨC sáng thức dậy…nhìn qua gương tấm tắc thì ra !…ta thành người của xưa rồi rồi thắc mắc …Thủ đức...