Kỷ Niệm Trường Xưa _ Khóa 8

Do slideshow LƯU BÚT TRƯỜNG XƯA  còn vắng mặt nhiều học trò khóa 8, nên khóa 8 muốn thực hiện phiên bản mới cập nhật...