XẢ . . . STRESS

Bs. Đỗ Hồng Ngọc Không có stress có lẽ con người cũng không thể tồn tại. Thế nhưng, vượt ngưỡng đến một mức nào đó...