Daily Archive: July 9, 2019

0

Thuyết Tương Đối

Hơn một trăm năm trước, vào một ngày có nhật thực toàn phần đã làm mờ nhanh mặt trời và mang lại cho nhân loại một sự...

0

Thuyết tương đối là gì?

Thuyết tương đối là gì? Lý thuyết uốn cong của Einstein đã giải thích: Làm sao những ý tưởng của chúng ta về không gian...