Videos

0

Một bài thơ

Tác giả bài thơ này là Tsangyang Gyatso là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Tây Tạng với nhiều huyền thoại, Ông là...