Một bài thơ

Tác giả bài thơ này là Tsangyang Gyatso là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Tây Tạng với nhiều huyền thoại, Ông là người tộc Monpa, sinh trong một gia đình nông dân ở miền Nam Tây Tạng. Năm 15 tuổi được các cao tăng Tây Tạng chọn làm “Linh Đồng chuyển thế”, trở thành vị Phật sống, tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 nhưng ông đã đi ngược lại các nguyên tắc của trường phái Gelugpa (hay Hoàng giáo), muốn chối bỏ cuộc sống khắc khổ của một tu sĩ. Ông đã viết những bài thơ về Phật giáo, về tình yêu lãng mạn, không tuân thủ theo sắc giới của nhà Phật. Sự mâu thuẫn giữa ông và triều đình Tạng ngày càng căng thẳng, họ tìm cách ám hại ông, đã tâu báo về mẫu quốc,(lúc này là vua Khang Hy trị vì). Họ gán cho ông nhiều tội.  Ông bị truất phế và bị áp giải về Bắc Kinh năm1706. Trên đường đi đến bờ hồ Thanh Hải  ông bị mất tích mà không rõ nguyên do. Lúc ấy ông chỉ mới 24 tuổi.(nguồn Trang của Hoàng Nguyên Chương).

Bài thơ có nhiều bản dịch nhưng Ngọc Anh thích bản này nhất. Xin mời xem

Trần Ngọc Anh

K8

You may also like...

Leave a Reply