Daily Archive: May 8, 2019

2

Thể thơ Haiku của Nhật Bản

….Thơ haiku có một cấu trúc nghệ thuật đặc sắc. Một bài thơ haiku rất ngắn gồm 17 âm tiết và được xếp 3 dòng theo thứ tự...

1

Nhức Nhối Con Tim

Nhức Nhối Con Tim Tác giả: Tràm Cà Mau Đâu phải tại yêu nhiều tim đau nặng, Trái tim nầy riêng tặng một người thôi....