Trông người mà nghĩ đến ta

Sau gần hai tháng tu tại gia (uống rượu ở nhà) vì lệnh cách ly xã hội (nói đúng hơn là cách ly mình mẩy...