Cuộc chạy đua vào không gian giữa Hoa Kỳ và Liên Sô

Như mọi người đã biết, ngày 20 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia Mỹ Amstrong và Aldrin đã đặt chân lên mặt trăng,...